Edifici La Creu.
C/ La Creu, 14.
25137 Corbins.

Contacte: ajuntament@corbins.cat / secretaria@corbins.cat