Edifici La Creu.
C/ La Creu, 14.

Contacte: ampacorbins@gmail.com