COMPOSICIÓ DE L'ACTUAL CONSISTORI


LEGISLATURA 2019 - 2023

 

JORDI VERDÚ PAIJÀ
Alcalde President; 
Governació
Relacions Externes 

 

1er Tinenta d'Alcalde

Anna Belló Tarsà

 

2n Tinent d'Alcalde

Jordi Camats Bernaus

 

TRESORER

Josep Lluís Prat Pasqual

 

REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS

  

Consell Escolar

Èric Berga Sesé

 

Mancomunitat Aigua Santa Anna

Jordi Camats Bernaus

 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

Anna Belló Tarsà. Presidenta

Èric Berga Sesé. Vocal

David Lesan Esqué. Vocal

 


ÀREA D'URBANISME

Cap d'Àrea: Anna Belló Tarsà

Regidors adscrits: Jordi Verdú Paijà, Èric Berga Sesé.

 

ÀREA D'AGRICULTURA I MEDI AMBIENT

Cap d'Àrea: Jordi Camats Bernaus

Regidors adscrits: Anna Belló Tarsà, Èric Berga Sesé.

 

ÀREA DE CULTURA

Cap d'Àrea: Tony Torrelles Biguera

Regidors adscrits: Jordi Verdú Paijà, Anna Belló Tarsà, Èric Berga Sesé.

 

ÀREA D'ESPORTS

Cap d'Àrea: Jordi Camats Bernaus

Regidors adscrits: Èric Berga Sesé.

 

ÀREA DE JOVENTUT

Cap d'Àrea: Anaïs Camarasa Verdú

Regidors adscrits: Jordi Verdú Paijà

 

ÀREA D'EDUCACIÓ

Cap d'Àrea: Èric Berga Sesé.

Regidors adscrits: Jordi Verdú Paijà, Anna Belló Tarsà

 

ÀREA DE SALUT I BENESTAR SOCIAL

Cap d'Àrea: Tony Torrelles Biguera

Regidors adscrits: Anna Belló Tarsà, Anaïs Camarasa Verdú.

 

ÀREA DE LES TIC

Cap d'Àrea:  Èric Berga Sesé.

Regidors adscrits: Jordi Verdú Paijà, Jordi Camats Bernaus i Anaïs Camarasa Verdú.

ÀREA DE LA REPUBLICA

Cap d'Àrea: Jordi Verdú Paijà


ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Cap d'Àrea: Anaïs Camarasa Verdú

Regidors adscrits: Jordi Verdú Paijà, Èric Berga Sesé.


ÀREA DE IGUALTAT

Cap d'Àrea: Anaïs Camarasa Verdú

Regidors adscrits: Anna Belló Tarsà, Èric Berga Sesé, Tony Torrelles Biguera.Regidors Grup Municipal Junts x Corbins - Junts.

David Lesan Esqué - Portaveu

Enric Camats Jové - Portaveu adjunt

Josep Mª Capdevila Martinez - Portaveu adjunt