Servei d’atenció a les oficines de l’Ajuntament.

L’Horari és de 11:30 a 12:30 h. el primer dimecres de cada mes.

Telèfon per gestió comercial: 93 122 73 33 de 8 a 15h

Telèfon per lectures i avaries: 900 878 583, gratuït, 24h


http://www.cassa.es

[email protected]