Des de que tenim coneixement del poble de Corbins, sabem que la seva principal activitat econòmica ha estat l’agricultura.  Els conreus ocupen la major part del terme (90%) i el regadiu representa un 85-90% d’aquests conreus.

Va ser durant els anys seixanta que es canvià el conreu de cereals de la zona de reg pel conreu de fruita, el qual s’incrementà progressivament fins als anys vuitanta.  No obstant, durant la darrera dècada del segle XX es va reconvertir una gran part de la zona de secà del terme en zona de reg, cosa que produí un fort increment en la producció de fruita.

Tot i que es continua conreant cereals, el conreu principal és la fruita dolça.  Pomes, peres, préssecs, nectarines, cireres i prunes.  El volum de producció d’aquestes fruites varia segon la demanda, ja que els pagesos modernitzen i renoven contínuament les seves explotacions amb nous sistemes de reg i adobat més eficients i amb noves varietats més productives. La producció actual és d’uns 15 milions de fruita, essent el préssec la varietat que més és produeix.

fÉs important també, dins del sector agrícola destacar l’augment en els darrers anys de la incorporació de joves agricultors a l’activitat.

La indústria, sembla que sigui l’assignatura pendent de la població. Tot i que aquesta ha incrementat la seva presència en aquests darrers anys.

Des de el consistori s’han realitzat diferents intents per implantar més indústries al municipi però no han prosperat tal i com s’esperava.

El comerç continua mantenint-se en la mateixa línia dels darrers anys. 

Pel que fa al creixement demogràfic de la població de Corbins i tenint de referència els darrers 10 anys, els anys 2010-2011 es fa produir un augment considerable del nombre d’habitants i així es va aconseguir superar la xifra de 1400 habitants el 1-1-2012.  Des d’aquesta data i fins a l’actualitat el nombre d’habitants s’ha anat mantenint.

En la data actual el nombre d’habitants es xifrà en 1426.  Superant en nombre els homes (773) a les dones (653).  El tram d’edat més elevat és el que inclou als homes i dones de 35 a 49 anys.

GRÀFIC DE CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ


Descarrega't el creixement de la població per edats: Descarregar.