Plaç mitjà de pagament de factures l'any 2019

- El període mig de pagament de factures del primer trismestre del 2019 és: 10.05 dies.
- El període mig de pagament de factures del segon trimestre del 2019 és: 12,54 dies.
- El període mig de pagament de factures del tercer trimestre del 2019 és: 12,55 dies.
- El període mig de pagament de factures del quart trimestre del 2019 és: 3,1819 dies.


Plaç mitjà de pagament de factures l'any 2018

- El període mig de pagament de factures del primer trimestre del 2018 és: -8.4096 dies. 
- El període mig de pagament de factures del segon trimestre del 2018 és: 9,64 dies.
- El període mig de pagament de factures del tercer trimestre del 2018 és: 10,65 dies. 
- El període mig de pagament de factures del quart trismestre del 2018 és: 11,84 dies.
Plaç mitjà de pagament de factures l'any 2017


- El període mig de pagament de factures del primer trimestre del 2017 és: -7,13 dies.
- El període mig de pagament de factures del segon trimestre del 2017 és: -13,57 dies.
- El període mig de pagament de factures del tercer trimestre del 2017 és: 1,21 dies.
- El període mig de pagament de factures del tercer trimestre del 2017 és: -8,4096Plaç mitjà de pagament de factures l'any 2016

 • El període mig de pagament de factures del primer trimestre del 2016 és: -2,40 dies.
 • El període mig de pagament de factures del segon trimestre del 2016 és: -2,69 dies.
 • El període mig de pagament de factures del tercer trimestre del 2016 és: -3,26 dies.
 • El període mig de pagament de factures del quart trimestre del 2016 és: -9,43 dies
 

Plaç mitjà de pagament de factures l'any 2015

 • El període mig de pagament de factures del primer trimestre del 2015 és: 15,12 dies
 • El període mig de pagament de factures del segon trimestre del 2015 és: 26,78 dies
 • El període mig de pagament de factures del tercer trimestre del 2015: 5,3172 dies
 • El període mig de pagament de factures del quart trimestre del 2015: -4,03 dies
 

Plaç mitjà de pagament de factures l'any 2014

 • El període mig de pagament de factures del primer trimestre del 2014 és: 13,77 dies.
 • El període mig de pagament de factures del segon trimestre del 2014 és: 10,04 dies.
 • El període mig de pagament de factures del tercer trimestre del 2014 és: 13,31 dies.
 • El període mig de pagament de factures del quart trimestre del 2014 és: -8,62 dies.