Els objectius de l'Associació Mediambiental els Dos Rius són:

A través de l'Educació Ambiental, millorar i difondre els valors naturals presents a l’Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana, com també sensibilitzar i conscienciar sobre la importància de l'espai.

Elaborar projectes de millora i de gestió de l’espai.

Buscar suport econòmic per poder executar els projectes de millora i les activitats del programa d’Educació Ambiental.     

 Col·laborar i participar amb altres entitats associacions en el desenvolupament de projectes, sempre i quan tinguin caràcter mediambiental.

 Elaborar material divulgatiu i dossiers de treball.

Contacte: [email protected]