Aquest conjunt de restes arqueològiques està format per tres elements:

     Vil·la Romana del segle II dC, catalogada de noble per les característiques  dels materials empleats en la seva construcció, de la qual n’hi ha excavada sols una part dels seus 15.0000 m2 aproximadament que es creu que té.
     - Més informació: Triptic vil·la romana.pdf  i  Vil·la romana.pdf


    Monument funerari
situat al costat de la Vila Romana datat a la mateixa època, del qual en queden els  nínxols i el mur que mira al nord. Tot el monument ara està protegit amb una coberta i una tanca.

     - Més informació: Tríptic monument funerari.pdf  i  Monument funerari.pdf 


    Premsa d’oli
d’origen romà sense datar, però se sap que va ser usada durant força temps ja que es trobà un depòsit construït dins d’un altre ja amortitzat. També es devia usar com a magatzem ja que s’hi va localitzar restes de doli (recipients grans en forma de tenalla que s’enterrava al terra per guardar oli, gra i altres productes).

     - Més informació: Premsa oli.pdf


    Tant la Vila Romana com el Monument Funerari es poden visitar. Algunes peces de la Premsa d’Oli junt amb part de les troballes fetes a tot el conjunt arqueològic es poden veure en un petit museu acompanyades de plànols, fotografies etc.