A continuació teniu l'enllaç on trobareu l'edicte d'aprovació del document únic de protecció civil municipal.

EDICTE