PORTA A PORTA - DOMICILIS DE TEMPORERS

05/05/2023

Des del servei de recollida Porta a Porta del Segrià els informem que com cada any iniciem les campanyes dirigides als temporers que es duran a terme durant els mesos de maig a setembre. En aquests realitzarem tres tipus d’actuacions que a continuació us detallem:  

  1. VISITES DOMICILIÀRIES A TEMPORERSaquest punt té com a objectiu conscienciar als temporers que han de fer un ús correcte de la recollida Porta a Porta durant els mesos d’estiu. 
  2. FORMACIÓ PER A PROPIETARISaquest té l’objectiu de fer arribar la informació necessària als temporers que pel motiu que sigui no s’ha pogut contactar amb ells, i serà el propietari qui s’encarregarà de fer el traspàs d’informació i del material per a la recollida Porta a Porta. 
  3. XERRADES ALBERGS I COOPERATIVESi aquest té l’objectiu de conscienciar als temporers que hi conviuen durant els mesos d’estiu, per tal d’explicar-los el projecte de la recollida selectiva porta a porta, dotar-los de la informació i recursos materials necessaris. 

Us preguem, que feu saber a les persones propietàries dels immobles que durant aquests mesos de recollida de fruita, lloguen els habitatges a persones que residiran de forma temporal i també als encarregats de cooperatives o albergs, que disposen d’aquest servei. Per altra banda, fer-nos arribar per correu electrònic a l’adreça [email protected] un llistat d’aquests domicilis, albergs o cooperatives amb la següent informació per habitatge: nom de la persona de contacte, telèfon de contacte d’aquesta persona, adreça i nombre de temporers, per tal de dur a terme aquestes tasques.