PAUTES PER FER FRONT A VIOLÈNCIES MASCLISTES

26/05/2020

Amb motiu de la situació d’emergència que actualment estem vivint provocada pel COVID-19 des del Servei d’ Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal del Segrià, us facilitem informació sobre Pautes i Recomanacions per detectar i fer front a les Violències Masclistes durant el confinament a través del material editat per l’ Institut Català de les Dones i el Consell Nacional de Dones de Catalunya (documents en PDF).

Aquestes recomanacions van adreçades principalment a les dones víctimes de violència masclista, però també a la ciutadania:

  • Si conec una situació de violència masclista, què puc fer?

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Recomancions-VM-Confinament/documents/Recomanacions_Entorn.pdf

  • Recomanacions per identificar una situació de violència masclista

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Recomancions-VM-Confinament/documents/Recomanacions_Dones_Ampliat-1.pdf

  • Recomanacions per fer-hi front emocionalment

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Recomancions-VM-Confinament/documents/Recomanacions_Dones_Convivencia_Emocional-1.pdf

  • Recomanacions per a dones que pateixen violència masclista i NO conviuen amb l’ agressor

http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_masclista/Recomancions-VM-Confinament/documents/Recomanacions_Dones_NoConvivencia.pdf