Mesures i recomanacions d'actuació davant el Covid-19 a les empreses agràries. (IMPORTANT, HI HA CANVIS EN EL PROTOCOL EN DATA 10/05/20)

07/05/2020

Us adjuntem un seguit de documents per la campanya de la fruita 2020, en relació al COVID-19

*Recomanacions per a persones que treballen a la campanya de la fruita.

*Recomanacions per a empresaris de la campanya de la fruita.

*Document de Salut, que fer en el cas de tenir símptomes.

*Enllaç pàgina web Generalitat de Catalunya i Covid-19. http://web.gencat.cat/ca/coronavirus 

*Enllaç  del Protocol actualitzat en data 10/5/20  de recomanacions d'actuació davant el risc de Covid-19 en activitats i empreses agràries.  HI HA CANVIS EN EL TRASLLAT DELS TREBALLADORS AL SEU LLOC DE TREBALL:En els transports privats particulars i privats complementaris de persones en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, podran viatjar tantes persones com places tingui el vehicle, sempre que totes resideixin al mateix domicili. En aquest supòsit, no serà necessari l'ús de mascareta.
En els transports privats particulars i privats complementaris de persones en vehicles de fins a nou places, inclòs el conductor, quan no totes convisquin en el mateix domicili, es podran desplaçar dues persones per cada fila de seients, sempre que utilitzin mascareta i respectin la màxima distància possible entre els ocupants. En aquest supòsit, en els vehicles de cinc places podran viatjar el conductor i tres passatgers, dues als seients del darrera, deixant buit el seient del mig. En els de nou places, el conductor i cinc persones més, dues per cada fila, deixant buit el seient del mig.
RECOMANACIONS ACTUACIÓ DAVANT EL RISC COVID 19 (Actualitzar 10/05/20)

*Enllaç documents pels treballadors amb diferents idiomes https://divulgacio/Materials-en-altres-llengues/