És responsabilitat de tothom contenir el Coronavirus

16/03/2020

Aturar el Coronavirus està en mans de tota la ciutadania!

- Protegim les persones vulnerables.
- Evitem saturar els centres assistencials.
- Aplanem la corba de contagi.

Quedem-nos a casa.
Quan anem a comprar o a la farmàcia mantenim la distància de seguretat.
Rentem-nos sovint les mans, és la mesura de protecció més eficaç.