Corbins posa en venda dos solars municipals per un import total de més de 50.000€

Es tracta de dos terrenys situats al carrer Benavent i carrer del Mig, amb una superfície de 208m2 i 134m2, respectivament

31/03/2022

L’Ajuntament de Corbins ha decidit impulsar una alienació de béns per subhasta amb l’objectiu de vendre dos solars de propietat municipal. Ambdós terrenys tenen usos residencials i estan situats al carrer Benavent 24 i carrer del Mig, 18.

 

Pel que fa al del carrer Benavent, l’import de sortida és de 30.074,02€ (més impostos indirectes) i té una superfície de 208m2. El solar del carrer del Mig té un import de 20.140,97€ (més impostos indirectes) i una superfície de 134m2.

 

Les ofertes per comprar els béns per subhasta s’han de presentar obligatòriament a les oficines municipals amb sobre tancat fins a les 15:30 hores de dimecres 6 d’abril, per a cada solar de manera individual, i han de ser sempre a l'alça, s’ha d’haver constituït la garantia provisional equivalent al 5% del preu de taxació i justificar-ho dins del sobre. No s'admetrà una oferta per un import menor de la valoració de cada parcel·la, tal com indica el procediment legalment establert d'alineació de finques del patrimoni de les administracions públiques.

 Podreu trobar tota la informació al perfil del contractant:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=corbins&reqCode=viewDetail&idCap=2484830


Amb la venda d’aquestes parcel·les i la consegüent recaptació, l’alcalde de Corbins, Jordi Verdú, ha assenyalat que “es podran fer front a altres inversions imprescindibles que tindran un impacte directe sobre tot el municipi i, alhora, donem un ús a aquests dos espais que actualment estan en desús.

Els solars que es posen en venda procedeixen del patrimoni municipal.