Ajuts per al manteniment de l'activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront la Covid-19

05/11/2020

Us adjuntem informació i l'enllaç per consultar les ajudes per al manteniment de l'activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront la Covid-19.

Ajudes per autònoms i microempreses

*S'estableix un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros.

*Per accedir a aquest ajut la persona sol·licitant ha de complir els requisits següents:

  1. a) Ha de tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
  2. b) Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, d'acord amb el que es determini en les corresponents convocatòries.
  3. c) La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i d'igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.
  4. d) El rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l'import de 13.125 euros.