Av. Perau s/n

HORARI: 11:00h - 21:00h

Obertes des de la 1a quinzena de Juny fins la 1a quinzena de setembre.