Servei d’atenció al client a les oficines de l’Ajuntament.

L’Horari és de 13:30 a 14:30 h. el primer dimarts de cada mes.

Telèfon per gestió comercial=> 93 748 64 14

Telèfon per lectures => 93 715 57 07

Telèfon per reclamacions i avaries (24 h.)=> 900 87 85 83

http://www.cassa.es

lleida@cassa.es