CINEGÈTICA “LA PERDIU”
C/ Calvari, 55, 2n.
25137 Corbins (Lleida)

Tel.: 973 190586
Mòbil: 608 438326

www.laperdiu.com
info@laperdiu.com