Suport a la contractació al sector de les cures.

04/08/2020

La Generalitat destina ajuts per a la contractació de persones per tenir cura de persones grans o dependents a la llar.

La persona que contracta rebrà 2.685 euros, pel cost de la Seguretat Social durant 1 any.

Es pot demanar a partir del 3 d'agost , i les subvencions s'atorguen per estricte ordre de presentació.

La poden demanar les persones que ofereixen un contracte de treball de 12 mesos per a tenir cura de persones grans o amb dependència.

 
La sol·licitud es pot tramitar en el següent enllaç: https://web.gencat.cat/ca/tramits/

Us deixem l'enllaç on trobareu més informació: https://treball.gencat.cat/ca/ambits/ocupacio/curallar/ajutcontractaciocuradelallar