Pla d'acció per a l'energia sostenible i el clima (PAESC)

17/02/2020

El 26 de setembre de 2019, el Ple de l’Ajuntament Corbins va aprovar l’adhesió al Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC).   Per a la reacció d’aquet pla,  l’objectiu del qual és reduir les emissions de CO2 com a mínim el 40 % l’any 2030 a través de l’elaboració de plans d’acció en favor a les fonts d’energia renovables així com augmentar la resiliència amb  l’adaptació als impactes del canvi climàtic, la Diputació de Lleida ha atorgat un ajut a l’Ajuntament de Corbins per un import de 2690,00 €.

La redacció del PAESC que s’ha encarregat a l’empresa ECOSTUDI SIMA, S.L.P. , i te un cost de 5259,87 €.

En aquet pla s’especifiquen les mesures i accions concretes, viables econòmicament, que s’adoptaran per tal d’aconseguir els objectius de reducció total pel 2030.

L’àmbit d’aplicació es limita principalment als sectors de competència dels ens locals com són l’enllumenat públic, els equipaments municipals, la flota de vehicles municipals, el tractament de residus, etc.

Poeu trobar més informació sobre el  PAESC en el següent enllaç a la web de la Diputació de Lleida (http://promocioeconomica.cat/nou-pacte-dels-alcaldes/).