PARRÒQUIA SANT JAUME DE CORBINS - BALANÇ ECONÒMIC 2020

25/02/2021

Balanç d’ingressos i despeses de la Parròquia Sant Jaume de Corbins exercici 2020.