OFICINA PORTA A PORTA - INFORMACIÓ COM S'HAN DE LLENÇAR ELS RESIDUS

28/08/2020

L’oficina del Porta a Porta informa que cal treure les escombraries dins del cubell corresponent. En cas que hi hagi molta quantitat de residus, es pot deixar al costat del cubell. El cubell s’ha de treure sempre.

Trobareu més informació als següents enllaços:

 Com funciona?

https://www.segriapap.cat/recollida/com-funciona/

 Informació en diferents idiomes:

https://www.segriapap.cat/recollida/enllacos-descarregues/