OFERTA LABORAL - IRTA

21/09/2022

Auxiliar de manteniment

Ubicació: Lleida

Jornada: completa de 37,5 hores setmanals en horari de matí i tarda, de dilluns a divendres

Retribucions: 1.497,45€ bruts/mes (14 pagues)

Durada del contracte: indefinit

 Requisits: Formació i experiència relacionada amb instal·lacions frigorífiques i de climatització, instal·lacions de producció de calor o manteniment electromecànic o titulacions equivalents.

 Funcions:

Suport al responsable de manteniment per portar a terme el pla de manteniment preventiu dels equipaments de l’edifici.

Tasques de manteniment correctiu i preventiu de les instal·lacions, infraestructures, maquinària, aparells i edificis dels centres IRTA a Lleida.

Tasques bàsiques de manteniment de vehicles, entre altres.

 

Interessats: enviar CV a anna.gonzalez@irta.cat