MESURES ESPECIALS PER LA ITV

17/05/2020

L'Ajuntament us informa que s'ha publicat al BOE, l'Ordre SND/413/2020 de 15 de maig,  en la que hi podem trobar les mesures especials per a la ITV.
S'hi disposa que els certificats de ITV dels vehicles agrícoles destinats a feines del camp seran prorrogats fins al 10 de novembre de 2020, i que els altres vehicles, sempre que els hagi caducat la ITV durant el període d'estat d'alarma, tenen la següent pròrroga. Adjuntem BOE.