Joc online "Qui en sap més de Corbins?"

23/05/2020

Demà de 17:00h a 18:00h podràs jugar al joc online "Qui en sap més de Corbins?"

- S'hi accedeix mitjançant un enllaç que es publicarà a les 17:00h. 
- Es poden respondre des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet
- El joc estarà operatiu de les 17:00 a les 18:00. La partida té una duració aproximada d'uns 10 minuts.
- Cal inscriure's amb el nom i els dos cognoms al camp "Enter nickname". No són vàlids noms incomplets ni pseudònims.
- Solament es permet una resposta per participant.
- La velocitat de rapidesa influeix en la puntuació total. Cada cop que es respongui una pregunta cal pitjar el botó "Next" per continuar amb el joc.
- Els tres usuaris amb més puntuació rebran un lot d'alimentació valorats en 50€, 40€ i 30€

Que tinguis molta Sort!