Informe de CASSA de l'any 2021.

06/07/2022

Informe de CASSA de l'any 2021.

Hi podreu trobar entre d'altres:

·El consum mitjà d'aigua per habitant i dia.
·Els quilòmetres de xarxa d'aigua.
·Les avaries a la xarxa.
·Analítiques i controls.
·Rendiment de la xarxa.
·Principals línies d'acció i reparació d'avàries.
·Principals objectius per l'any 2022.