Informació sobre l'Ajuda 200 € per persones físiques amb baix nivell d'ingressos i patrimoni.

11/08/2022

Informació sobre el pagament únic de 200 € per a persones físiques amb baix nivell d'ingressos i patrimoni.

Més informació al següent enllaç: Ajuda 200 €