INFORMACIÓ PER EVITAR PESTA PORCINA AFRICANA A CATALUNYA

03/03/2022

A Europa s'han declarat diversos focus de pesta porcina africana, per la qual cosa cal estar més atents davant qualsevol sospita i seguir les indicacions d'acord amb el tríptic i cartell informatiu que adjuntem, per poder prevenir l'entrada d'aquesta malaltia a Catalunya.