INFORMACIÓ FOCUS AVIÀRIA SEGRIÀ

19/01/2022

Fa uns dies es va confirmar un focus d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) H5N1 en aus salvatges a les mitjanes del riu Segre, al municipi de Soses, Segrià (Lleida).

El DOGC de data 13/01/2022 publica la RESOLUCIÓ ACC/14/2022, de 10 de gener per la qual s'adopten mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la difusió de la influença aviària a Catalunya.