Frau en l'enviament de paquets petits amb objectes de poc valor, no comprats.

21/09/2020

La UE alerta de què alguns ciutadans han rebut paquets amb llavors foranies que no havien sol·licitat, això comporta perills:
*Com la introducció d'espècies vegetals invasores o males herbes, posant en risc la conservació de la biodiversitat del nostre ecosistema.
*O l'entrada de llavors contaminades amb nous patògens (bacteris, fongs, virus) que podrien afectar els nostres cultius.

Si rebeu algun paquet de llavors no comprat, heu d'avisar a l'Ajuntament, oficines comarcals o serveis territorials més propers del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Les llavors s'hauran de portar a les dependències indicades.

No heu de sembrar les llavors i tampoc llençar-les a les escombraries.