Entra en vigor la nova factura de la llum

Consulteu tota la informació sobre trams horaris i diferents tarifes: punta, pla i vall

01/06/2021

La nova factura de la llum entrarà en vigor aquest dimarts. Un dels principals canvis serà la introducció de tres trams horaris amb diferents tarifes (hora punta, pla i vall) i dues potències elèctriques. El període d'hora punta serà el més car i es distribuirà entre les 10h i les 14h i entre les 18h i les 22h de dilluns a divendres no festius. El període pla, menys car, serà de 8h a 10h del matí, de 14h a 18h de la tarda, i de 22h a 24h de la nit. El període vall, amb un preu més reduït, estarà comprès entre mitjanit i les 08h del matí i dissabtes, diumenges i festius d'àmbit estatal. 

Què ha de fer el consumidor?

El consumidor no ha de fer res, ja que el canvi s'aplica de manera automàtica. De totes maneres, pot adaptar les potències contractades i les noves pautes de consum per aprofitar els avantatges de la nova estructura. Els consumidors domèstics podran comptar amb dues potències diferents, una per als períodes punta i pla i una altra per al període vall.

D'aquesta manera, els consumidors que tinguin unes necessitats de potència més elevades en el període vall, com els usuaris de vehicle elèctric, podran contractar una potència superior per a aquesta franja horària i mantenir la potència habitual en els trams punta i pla. Així, evitaran pagar un sobrecost de la potència extra durant tot el dia. Si el consumidor no sol·licita aquest canvi, se li aplicarà de manera automàtica la potència actual contractada per als dos períodes.

Com canviarà el preu del contracte de subministrament?

En el cas dels consumidors acollits al PVPC (preu voluntari per al petit consumidor), els comercialitzadors de referència hauran d'aplicar els nous preus establerts per als terminis de potència i energia.

En el cas dels consumidors en el mercat lliure, el comercialitzador ha d'adaptar el preu del contracte per incorporar la diferència de costos regulats. En aquest sentit, una opció és adaptar el preu del contracte als nous períodes d'energia i potència. L'altra alternativa consisteix a mantenir els trams de preus que el consumidor tingués acordat prèviament i traslladar al preu la diferència de costos que resultaria per al seu perfil.


Com es pot reduir la factura?

Per reduir la factura, es recomana adequar la potència contractada a les necessitats reals. La potència contractada es pot canviar cada dotze mesos i, per facilitar l'adaptació a la nova normativa, es permeten dos canvis de potència gratuïts fins al 31 de maig de 2022. Es recomana també evitar la simultaneïtat de consums per reduir la potència contractada i desplaçar el consum a períodes fora de les hores punta.

Els canvis per a les pimes i els consumidors industrials

Per a les pimes, la principal novetat és el canvi d'una diferenciació de preus de tres a sis períodes, tant en potència com en energia. Tots els dies laborables tenen els mateixos tres períodes, tot i que els preus varien en funció de la temporada de l'any. En aquest cas, dissabtes, diumenges i festius estan inclosos en el període vall, que passa de 2.920 hores a 4.680 hores.

Per als consumidors industrials, l'estructura de peatges de les tarifes es manté sense modificacions, però s'adapta la definició dels períodes horaris a l'evolució registrada per la demanda. Els dies laborables tenen tres períodes, que també depenen de les temporades.