Document necessari pels menors de 16 anys a la Festa del Jovent

26/04/2019

L'Ajuntament informa que les persones menors de 16 anys que vulguin assistir al sopar de la Festa Major i/o a la Festa del Jovent del dia 25 de maig, hauran d'aportar el següent document, degudament emplenat i signat. 

Autorització Menors 16 Anys.pdf