COMUNICACIONS CREMA RESTES VEGETALS

03/01/2023

A partir del 2 de gener de 2023, les petites explotacions agrícoles, ramaders i silvícoles podran tornar a cremar els residus vegetals que es generin a l'entorn agrari i silvícola amb l'anterior procediment de comunicació de crema. Aquest canvi es produeix a causa de l'entrada en vigor d'una nova norma estatal.

Amb tot, aquestes explotacions han de complir amb la normativa de prevenció d'incendis, per la qual cosa a partir del 2 de gener i fins al 14 de març han de comunicar la crema de restes vegetals.

S'ha habilitat al web del Departament el tràmit de comunicació de crema. S'adjunta l'enllaç corresponent:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Autoritzacio-per-a-la-realitzacio-dactivitats-amb-risc-dincendi