Amb la Col.laboració dela Diputació de Lleida. Renovació tram col·lector de residuals xarxa de sanejament Av. Francesc Macià

08/10/2019

Amb la col·laboració de la Diputació de Lleida

RENOVACIÓ D'UN TRAM DE COL·LECTOR DE RESIDUALS DE LA XARXA DE SANEJAMENT A L'AV. FRANCESC MACIÀ DE CORBINS

Es realitza la renovació d'un tram de col·lector que té fuites i esquerdes que provoquen humitats i desperfectes a la via pública. L'obra té un PEM de 15.549,74€ i la Diputació ha otorgat a l'Ajuntament un ajut per un import de 12.000€