Amb la Col.laboració dela Diputació de Lleida. Arranjament del camí Pla de la Portella.

10/04/2019

Amb la col·laboració de la Diputació de Lleida

CONSERVACIO, MANTENIMENT I REPARACIONS MENORS AL CAMÍ DEL PLA DE LA PORTELLA AL TM DE CORBINS

CONSERVACIO, MANTENIMENT I REPARACIONS MENORS AL CAMÍ DEL PLA DE LA PORTELLA AL TM DE CORBINS.

En el Pla de manteniment de camins de titularitat municipal de la Diputació de Lleida, a l'Ajuntament de Corbins se li ha atorgat un ajut per a les obres de CONSERVACIO, MANTENIMENT I REPARACIONS MENORS AL CAMÍ DEL PLA DE LA PORTELLA AL TM DE CORBINS per un import de 5508,00 euros.  L’objecte de l'ajut es destina a realitzar les obres de  sanejament dels flonjalls existents i rehabilitació superficial del ferm, amb parxejat d'aglomerat asfàltic en calent per reparar els clots existents de manera que no quedin punts baixos ni forats on es pugui acumular l'aigua de pluja.  L'import total de l'actuació és de 9364,10 euros.