Amb la col·laboració de la Diputació de Lleida

PLA D’ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, ANUALITATS 2017, 2018 I 2019.

24/01/2019

PLA D’ARRENDAMENTS I SUBMINISTRAMENTS DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, ANUALITATS 2017, 2018 I 2019.

L’objecte del programa d’arrendaments i subministraments és col·laborar econòmicament amb el finançament de la despesa corrent de les entitats locals.

El Pla compren els anys 2017, 2018 i 2019, i la subvenció assignada es distribueix a parts iguals per les tres anualitats del pla. Al municipi de Corbins se li ha atorgat una subvenció total de 20310,53 €., és a dir 6770,18 € per cada anualitat del pla.