Ajuts campanya agraria

25/05/2022

Podeu consultar en el següent enllaç: Ajut Campanya agraria

Quantia de l’ajut:

- La quantia de l’ajut és de 90 euros per setmana de treball, amb un màxim de 4 setmanes.

- El nombre màxim de contractes subvencionables és de 5

- Així, l’import màxim subvencionable és de 1.800 euros.


Persones destinatàries:

  1. En el moment de la contractació, han de ser persones desocupades o afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació, inscrites com a demandants d’ocupació al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
     2.Els contractes han d’estar formalitzats amb persones empadronades a menys de 40 km de distància del lloc on s’hagin de realitzar els treballs agrícoles o bé tenir un allotjament que els hagi facilitat l’empresari dins d’aquest radi.

     
3. Empreses de menys de 10 treballadors.

Termini de presentació de sol·licituds:

Fins el 31 d’octubre de 2022