Ajudes Next generation per a la rehabilitació energètica d'habitatges

31/05/2022

Ajudes del NEXT GENERATION per a rehabilitació energètica d’habitatges i edificis d’habitatges.

Per a rehabilitació energètica d’habitatges  cal que sigui habitatge habitual

Si es compleix l’estalvi de consum i energia del 30% també són subvencionables la instal·lació d’ascensors,  reparació de patologies, obres de manteniment, d’accessibilitat (per exemple banys) i millora de la funcionalitat (per exemple redistribució de l'interior de l’habitatge).

Enllaços on podeu trobar més informació:

https://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/Ajuts-europeus-per-a-la-millora-de-leficiencia-energetica-dels-habitatges/

https://otr.cat/

https://rehabilitacio.arquitectes.cat/ajuts-subvencions/

https://www.cafbl.cat/

https://www.segria.cat/subvencio-rehabilitacio-i-eficiencia-energetica-dhabitatges