COMPOSICIÓ DE L'ACTUAL CONSISTORI


LEGISLATURA 2015 - 2019

 

JAUME CAMARASA LESAN
Alcalde President; 
Governació
Relacions Externes 

 

1er Tinent d'Alcalde

Jordi Verdú Paijà

 

2n Tinent d'Alcalde

Anna Paüls Solans

 

DIPOSITARI

Jordi Verdú Paijà

 

REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS

Comunitat de Regants

Anna Paüls Solans

 

Consell Escolar

Jordi Verdú Paijà

 

Mancomunitat Aigua Santa Anna

Jordi Camats Bernaus

 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

Jordi Verdú Paijà. President

Rosa Solans Guillamet. Vocal

David Lesan Esqué. Vocal

 


ÀREA D'URBANISME

Cap d'Àrea: Jordi Verdú Paijà

Regidor adscrit: Jaume Camarasa

 

ÀREA D'AGRICULTURA I MEDI AMBIENT

Cap d'Àrea: Anna Paüls Solans

Regidor adscrit: Jordi Camats Bernaus

 

ÀREA DE CULTURA

Cap d'Àrea: Rosa Solans Guillamet

Regidors adscrits: Jordi Verdú, Carol Martí Fajardo i Anna Paüls Solans

 

ÀREA D'ESPORTS

Cap d'Àrea: Jordi Camats Bernaus

Regidor adscrit: Jaume Camarasa Lesan

 

ÀREA DE JOVENTUT

Cap d'Àrea: Jordi Verdú Paijà

Regidor adscrit: Anna Paüls Solans i Jordi Camats Bernaus

 

ÀREA D'EDUCACIÓ

Cap d'Àrea: Carol Martí Fajardo

Regidor adscrit: Jordi Verdú Paijà

 

ÀREA DE SALUT I BENESTAR SOCIAL

Cap d'Àrea: Carol Martí Fajardo

Regidor adscrit: Rosa Solans Guillamet

 

ÀREA DE NOVES TECNOLOGIES

Cap d'Àrea: Jordi Camats Bernaus

 

REGIDOR

David Lesan Esqué

REGIDOR

Enric Camats Jové

REGIDOR

Ramon Gasull Riera