Certificat autoresponsable de desplaçament

20/03/2020

IMPORTANT Protecció Civil edita un model de Certificat autoresponsable de desplaçament en el marc d'estat d’alarma per facilitar a tothom acreditar que la mobilitat es fa per una de les causes autoritzades.

ENTRA EN VIGOR dilluns dia 23 de març de 2020 a les 00.00 h

En el cas de no tenir impressora, ens comenten des de Mossos d'Esquadra, que s’està preparant una app que ha de tenir la mateixa utilitat però encara no està llesta

Document en format PDF