Subvencions per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer.

29/04/2021

Informació sobre subvencions per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer.

Són beneficiàries de la subvenció les persones físiques que siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.

Els requisits:
·Estar empadronat a l’habitatge.
·No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.
Més informació al següent enllaç: Subvenció habitatges en règim de lloguer.