RESIDENTS ESTRANGERS - ELECCIONS MUNICIPALS I PARLAMENT EUROPEU 2019

30/11/2018

S'informa els veïns de nacionalitat estrangera de països de la Unió Europea i els de nacionalitat de Bolívia, que vulguin manifestar la voluntat de vot per a les Eleccions municipals i les del Parlament Europeu del 26 de maig de 2019, ho poden sol·licitar a les oficines de l'Ajuntament, de l'1 de desembre al 15 de gener.