Les papereres d'excrements s'han d'utilitzar

05/08/2022

L'Ajuntament demana que els excrements d'animals s'han de recollir i dipositar a les papereres destinades a aquest ús. És intolerable deixar els excrements al carrer o a les entrades dels habitatges. Siguem cívics!