INFORMACIÓ IMPORTANT - COBRANÇA REBUTS AJUNTAMENT

20/05/2020

A conseqüència de l'estat d'alarma decretat, es va allargar el termini de pagament dels tributs que l'Ajuntament de Corbins té delegada la gestió a l'OAGRTL de la Diputació de Lleida, com per exemple , l'impost de vehicles de tracció mecànica (IMVTM).

Les domiciliacions es carregaran avui dia 21 de maig als comptes dels ciutadans que ho tenen domiciliat.

Els contribuents que NO tenen els rebuts domiciliats, el termini de pagament finalitza el proper dia 25 de maig.
Els ciutadans que NO tenen els rebuts domiciliats, han d'obtenir un nou document de pagament (ja no són vàlids els documents que es van enviar per correu postal el passat mes de febrer).

Per obtenir aquest nou document de pagament, el podeu demanar per una doble via:

- a través del propi Ajuntament.

- Demanat-ho a l'OAGRTL, facilitant el nom i CIF del titular del rebut, a l'adreça oagrtl@diputaciolleida.cat