Informació d'interès de l'Impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles.

27/04/2022

Us informem que el padró provisional dels vehicles que tributen per l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica es podrà consultar a la Seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya a partir del proper 1 de maig.

Aquest tribut afecta totes les persones (físiques i jurídiques) que siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya el 2021. I, també, les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que hi tinguin un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats el 2021.

 Enguany, com a mesura de suport a la ciutadania, i davant l'actual conjuntura econòmica, la Generalitat de Catalunya ha congelat les tarifes de l'impost i no les incrementarà tal com estava previst per llei.

Si es domicilia l'impost  implica una bonificació del 2% de la quota.