Bases del II Concurs de Fotografia a Instagram: L'esclat de la primavera a Corbins

18/03/2021

1.La fotografia participant ha de reflectir la primavera a Corbins.

2.Formaran part del concurs totes aquelles fotografies penjades a Instagram amb l’etiqueta #primaveracorbins.

3.Pot participar en el concurs qualsevol persona física de 16 anys o més. En el cas de persones de menys de 18 anys, el fet de participar en el concurs implica que tenen el consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors.

4.El concurs comença el dia 6 de març i finalitza el dia 21 de març.

5. Les fotografies hauran d’estar fetes en el període del concurs. Màxim dues fotografies per participants.

6.Les fotografies han de ser originals.

7.Les fotografies no poden tenir cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori.

8.Els usuaris d’Instagram votaran la fotografia que més els hi agradi.

9.Els premis seran: 1er Premi:100€ i la contraportada de la revista 5 cèntims, 2on premi 75€ i tercer premi 50 €.

10.L’Ajuntament es posarà en contacte amb la persona guanyadora mitjançant el seu perfil a Instagram, deixant un comentari a les fotografies guanyadores, i/o mitjançant les vies al seu abast i que consideri oportunes. El nom de la persona guanyadora es publicarà al web i/o xarxes socials de l’Ajuntament. Pujar les fotografies a Instagram amb l’etiqueta #primaveracorbins implica l’autorització per contactar amb els guanyadors a través d’un missatge a la fotografia.

11.Totes les imatges que participin en el concurs podran ser utilitzades per l’Ajuntament de Corbins. Els participants al concurs cedeixen tots els drets de propietat intel·lectual o industrial, existents o que puguin derivar, de les fotografies penjades amb el hashtag ja mencionat, amb motiu de la seva participació en aquest concurs. L’Ajuntament pot fer anar lliurement aquestes imatges a la seva web, xarxes socials, altres publicacions tant online com offline.

12.La participació en el concurs implica l’acceptació de totes les condicions d’Instagram. Les podeu consultar a https://help.instagram.com/478745558852511. L’organització es reserva el dret de deixar els premis deserts.

13.La publicació d’imatges a Instagram amb l’etiqueta #primaveracorbins significa l’acceptació d’aquestes bases.