AVUI, OFICINA PORTA A PORTA

29/07/2019

L'Oficina Porta a Porta recorda que avui dimecres 4 de desembre, de 15:30 a 19:30 hores a l'Ajuntament, s'atendrà els usuaris per qualsevol consulta, dubte o incidència. Els usuaris també poden adreçar-se al telèfon 973 11 01 21 o be a l'adreça de correu electrònic info@segriapap.cat.
També informen que tenen a disposició dels usuaris, calendaris que indiquen la fracció que es recull cada dia.

 https://www.segriapap.cat