ALTES I BAIXES REG - COMUNITAT REGANTS CORBINS

06/03/2019

La comunitat de regants de Corbins informa que durant el mes de març es poden comunicar les altes i baixes de terres de reg, tant de compres com d'arrendament.