ALTES I BAIXES DE REG - COMUNITAT DE REGANTS CORBINS

01/10/2020

La Comunitat de Regants de Corbins recorda que s’ha de passar per les oficines de la Fruitera a fer les altes i les baixes de terra de reg.