ACLARIMENT COMPRA ABONAMENTS PISCINA

10/07/2020

Per tal de facilitar el procés de reserva de dia i hora a les piscines, es recomana fer la compra de tots els abonaments de la unitat familiar utilitzant un sol número de NIF, però adjuntant la fotografia del NIF de cada persona de la família.

https://corbins.checkowt.com/